TAFT LAK ZA KOSU 250ML POWER 5
13,50 €
13,50 € 13.5 EUR
101,72 kn
101,72 kn
TAFT LAK ZA KOSU 250ML SHINE 4
13,50 €
13,50 € 13.5 EUR
101,72 kn
101,72 kn
TAFT LAK ZA KOSU 250ML VOLUME 5
13,50 €
13,50 € 13.5 EUR
101,72 kn
101,72 kn
TAFT LAK ZA KOSU 250ML ULTIMATE 6
13,50 €
13,50 € 13.5 EUR
101,72 kn
101,72 kn
TAFT GEL ZA KOSU 150ML FAN EDITION 5
16,00 €
16,00 € 16.0 EUR
120,55 kn
120,55 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML RFE3 INTEZIVNI PATLIĐAN
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML R15 CRVENA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML N7 SVIJETLO PLAVA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML N4 SVIJETLO SMEĐA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML N3 SREDNJE SMEĐA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML N2 TAMNO SMEĐA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML N1 CRNA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML LRN5 BLISTAVI KESTEN
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML E20 PLAVA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML C9 SREBRNO PLAVA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML C10 HLADNO SREBRNO PLAVA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML C1 PLAVO CRNA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML N5 TAMNO PLAVA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML A10 PEPELJASTO PLAVA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn
PALETE BOJA ZA KOSU 50ML N6 SREDNJE PLAVA
15,00 €
15,00 € 15.0 EUR
113,02 kn
113,02 kn